PYETËSOR

 

I nderuar pacient, ne do të dëshironim të dinim se çfarë Ju mendoni rreth ofrimit të Shërbimeve të Kujdesit Parësor, Spitalor dhe Farmaceutik në Shqipëri, në mënyrë që të mund të vlerësonim nëse po plotësohen me cilësi nevojat tuaja shëndetësore. Përgjigjet Tuaja do të ndikojnë në mënyrë direkte në përmirësimin e ofrimit të Shërbimit Parësor, Spitalor dhe Farmaceutik  në Shqipëri.

 

Shënim: Për të votuar në pyetësorët të mëposhtëm duhet të klikoni PO ose JO dhe pasi të keni klikuar duhet të
shtypni butonin Vote që të ruhet votimi.

 

KËNAQËSIA E PACIENTIT  NË KUJDESIN PARËSOR, SPITALOR DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK  NË SHQIPËRI

 

KUJDESI PARËSOR

1. A jeni të kënaqur me shërbimin mjekësor të ofruar nga mjeku/ ja juaj i familjes?
254 Vota
VotoRezultate

2. A jeni të kënaqur me shërbimin mjekësor të ofruar nga mjeku/ ja specialist?
247 Vota
VotoRezultate

3. A jeni të kënaqur me kujdesin infermieror të ofruar nga infermieri/ ja në Shërbimin Parësor?
246 Vota
VotoRezultate

4. A ju duhet zakonisht të prisni për një kohë të gjatë për të marrë shërbimin shëndetësor të kërkuar nga ju, në Shërbimin Parësor?
246 Vota
VotoRezultate

*Nëse ju është dashur të prisni, sa ka qenë koha e pritjes, që ju keni marrë shërbimin shëndetësor të kërkuar, pranë Qendrës Shëndetësore?
242 Vota
VotoRezultate

5. A ju është kërkuar të paguani , për të marrë shërbimin mjekësor të kërkuar, nga ana e mjekut/ infermierit, në Shërbimin Parësor?
245 Vota
VotoRezultate

 

SHËRBIMI SPITALOR

1. A jeni të kënaqur me shërbimin mjekësor të ofruar nga mjeku/ ja në Shërbimin Spitalor?
243 Vota
VotoRezultate

2. A jeni të kënaqur me kujdesin infermieror të ofruar nga infermieri/ ja në Shërbimin Spitalor?
243 Vota
VotoRezultate

3. A ju është dashur të blini medikamente në farmaci, gjatë qëndrimit tuaj në spital ?
241 Vota
VotoRezultate

4. A ju duhet zakonisht të prisni për një kohë të gjatë për të marrë shërbimin shëndetësor në Shërbimin Spitalor?
240 Vota
VotoRezultate

*Nëse ju është dashur të prisni, sa ka qenë koha e pritjes, që ju keni marrë shërbimin shëndetësor të kërkuar, në Shërbimin Spitalor ?
239 Vota
VotoRezultate

5. A ju është kërkuar të paguani , për të marrë shërbimin mjekësor të kërkuar nga ju në Shërbimin Spitalor nga ana e mjekut/ infermierit?
242 Vota
VotoRezultate

SHËRBIMI FARMACEUTIK

1. A ju ka lehtësuar punë, lëshimi i recetës elektronike nga mjeku/ ja dhe marrja e medikamenteve të rimbursuara nga farmacia?
242 Vota
VotoRezultate

2. A keni hasur pengesa nga farmacistët për eksekutimin e recetës elektronike të lëshuar nga mjeku/ ja në farmaci?
245 Vota
VotoRezultate

 

Zero Waste Shop

- seo ajansı - diyetisyen